”På sammanlagt ca 450 m sk rullande trottoarer får hyresgästerna i Bergsjön tillfälle att vila apostlahästarna på väg till bostad, affärscentra eller spårvagnshållplats. Det är premiär i Sverige för detta transportsystem. Rulltrappor och hissar hjälper till vid alltför kraftiga nivåskillnader.

De första rullramperna, som det egentligen heter, är under byggnad och väntas bli klara under första kvartalet 1970. De kommer att gå från spårvagnshållplatsen vid Astronomgatan upp till bostadsområdet och vice versa. Från själva plattformen i stationsbyggnaden kommer man upp i entréhallen med hjälp av två hissar eller vanliga trappor. Stationen vid Teleskopgatan blir klar samtidigt med Astronomgatans, likaledes med två hissar och trappor. Förberedelse har gjorts för senare installation av rulltrappor.

Rymdtorget försenat

På grund av vissa omprojekteringar i bostadsområdet på Bergsjöplatån, har stationen vid sidan av Rymdtorget försenats. Där kommer från första kvartalet 1971 att finnas rullramper som för hyresgästerna från stationen ned till Rymdtorget som är beläget ett hundratal meter längre ned. Två rulltrappor och hissar förbinder plattform och entréhall. Från entréhallen kan man dessutom med hiss ta sig upp till en sjutton meter högre belägen gångbrygga, alltså liknande Katarinahissen i Stockholm. Denna brygga leder till det ännu inte påbörjade bostadsområdet på Bergsjöplatån. Alla rullramper går tivetvis i bägge riktningar.

För boende i 60-talet handikapplägenheter vid Rymdtorget, är rullramper och hissar av stor betydelse. De senare har därför också automatisk dörröppning.

Det är inte precis småsummor det rör sig om att ge komfort åt hyresgästerna.

– Den maskinella utrustningen vid Astronomgatan kostar 1,3 miljoner och sedan kommer byggnadskostnader på 1,4 miljoner säger byråingenjör Ragnar Domstad på Göteborgs Spårvägar.

– Det var ju från början tänkt att tunnelbana, eller stadsbana som det heter i Göteborg, skulle gå på Bergsjön. Nu är denna stadsbana fördröjd men bana är dimensionerad för stadsbanetåg så att vi senare kan införa detta.

Banan med vändslinga vid Kometgatan öppnas i första kvartalet 1970. Det finns planer på rullramper även i Angeredsområdet. Med sådant transportsystem kan man slippa vissa busslinjer framförallt vid slingriga höjdsträckor.

Maidi.” (Ur: Göteborgs-Posten 3 november 1969)

Bilden i sidhuvudet och nedan är hämtad ur Göteborgs-Posten 3 november 1969.