”Förre tvångsarbetsfången, för andra resan stöld straffade Nils Gustaf Nilsson Sandström, född 1875 och tillhörande Domkyrkoförsamlingen, blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset.

Han hade i torsdags afton i sällskap med en okänd stallbroder, som lyckades undkomma, i änkefru Maria Vidlunds butik “Nerikes Skomagasin” nr 42 Postgatan tillgripit ett par snörskor värderade till kr. 6:50. Då ett qvinnligt butiksbiträde sökte fråntaga honom det stulna, ryckte han sig lös och tog till fötters. I porten till huset nr 45 Postgatan gömde han skorna och blef strax därefter gripen af polis. Med stor fräckhet förnekade han stölden.

Målet remitterades i dag på e. m. till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 oktober 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Postgatan mot öster år 1902.