”Brädgårdsarbetaren Hugo Vilholm Hansson boende i Majornas första rote har till åtal anmält stufveriarbetaren Martin Ludvig Torsson, för det denne sent på qvällen 27 sistlidne okt. å Allmänna Vägen vid Sandarna skulle hafva tilldelat Hansson ett par knifhugg öfver venstra kinden och venstra ögat.

Torsson förnekade inför poliskammaren i dag på e. m. på det bestämdaste att han utdelat några knifhugg. Ett par vittnen hade hört en röst, som de bestämdt igenkände vara Torssons, ropa att Hansson skulle komma in i skogen -samt, då H. ej gick dit. fortsatte samma röst: *Du är en feg di—l”.

Enligt läkares intyg utgöra Hanssons sår ej fara för hans lif eller arbetsförmåga.

Målet remitterades nu till rådhusrätten.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: parti av Allmänna Vägen mot Ö.