”Arbetskarlen Albin Petterson, boende n:o 29 vid Vallgatan, råkade i lördags kl. 1,10 på e. m. att halka omkull å Gullbergs Strandgata, då han var sysselsatt att bära spiror från kajen till en järnvägsvagn, hvarvid en spira föll ned öfver hans kropp och bräckte ryggraden.

Han blef genast af sina arbetskamrater i droska afförd till Sahlgrenska sjukhuset, där han fortfarande värdas. Tillståndet lär vara betänkligt.

— Verkstadsarbetaren Bernhard Karlson från Lundby föll i lördags qväll vid 10-tiden omkull i en trappa mellan andra och tredje våningen i huset n:o 13 Södra Larmgatan, hvarvid han erhöll ett större starkt blödande krossår öfver högra ögat samt fick högra handens tumme afbruten. Strax efter olyckan anträffades han liggande sanslös i trappan. Provisoriskt förbunden å polisstationen blef han därefter afförd till Sahlgrenska sjukhuset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gullberg Strandgata. Kollassningskran år 1910.