”För er som inte är intresserad av en stor lägenhet kommer detta som en glädjande nyhet. En grupp privata bolag bygger i Bergsjön ett nytt område, 516 lägenheter, av vilka 80 procent är två- och trerummare.

Hyrorna är också efter dagens sätt att se moderata. En trerummare, 82 kvm, kostar i totalhyra ca 550 kr, en tvårummare, 64 kvm, ca 475 kr.

Bergsjöområdet, som redan döpts till ”nya Björkekärr”, skall när det står färdigt 1971 ha ca 6.500 lägenheter. Det är främst de samhällsnyttiga bostadsbolagen söm bygger området, men även en stor del lägenheter byggs av de privata byggmästarna.

Bryter vallen

Det byggkonsortium som i dag ger offentlighet åt sitt ”småvåningsområde” har i god tid brutit vallen för storlägenhets- tänkandet. I juli börjar inflyttningen till området som består av omväxlande låg- och höghus.

Vid den rundringning som GT gjorde till samtliga större bostadsbolag i Göteborg förklarade samtliga samhällsnyttiga bolag att de inte haft någon svårighet att få hyresgäster till sina lägenheter, inte ens de större våningarna.

Samhällsbyggen exempelvis deklarerar att man har kö även till fyr- och femrumslägenheterna.

Göteborgs stads Bostads AB förklarade emellertid att man där märkt motståndet mot de större våningarna. Deras femmor fick inte lika snabbt spekulanter som de mindre lägenheterna.

Bär frukt

Detta är f.ö. ett genomgående drag i dagens bostadsmarknad. Den drive som satts in av de samhällsnyttiga bolagen, Riksbyggen och HSB på informationsplanet har emellertid burit frukt. De blivande hyresgästerna har snabbt kunnat få en inblick i hur lägenheterna sett ut och samtidigt fått alla de informationer som de kunnat önska vid lägenhetsvalet.

Och framför allt det faktum att det här rört sig om val — om man fastnat för en större lägenhet — visar vad som håller på att hända i dag.

Men bostadsspekulanten funderar både en och två gånger innan han fastnar för den stora lägenheten — han vet inte vad framtiden kan bära i sitt sköte när konjunkturspöket knackar på dörren.” (Ur: Göteborgs-Tidningen 16 april 1967)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bergsjön 1981. Foto: Westergren, Staffan.