Inomhusluften i nybyggda skolor var ett problem, även för 120 år sedan, det avslöjar dagens insändarskribent:

”Det har försports att luftvexlingen i folkskolelokalerna, särskildt beträffande ett af våra nyaste skolhus, det i Landala, ej skulle vara tillfredsställande som man skulle önska. 1 händelse det föreligger någon brist i berörda hänseende, ber Ins. få uppmana dem det vederbör att tillse, det tillräcklig luftvexling, medels fönstrens öppnando under rasterna, blir föranstaltad, så att luften i skolsalarne under lästimmarne måtte bli den bästa möjliga för våra skolbarn, om hvilka vi ej endast önska att de få lära sig något utan jemväl att de måtte få förblifva, friska.

En barnavän” (Ur: Göteborgs Aftonblad 19 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Invigning av skola i Landala 1906.