”En långväga främling. Mr A. Fischer, direktör för den i Port au Prince, Haiti, utkommande franska tidning “Le Soir, vistas för närvarande i Göteborg. Herr Fischer, som sjelf är bosatt i Paris, är redaktör för tidningen i Europa Han ämnar studera en mängd olika förhållanden här i Skandinavien, speciell i Sverige, särskildt med hänsyn till möjligheten för affärsutbyte. För den skull önskar han komma i förbindelse med firmor och föreningar härstädes och att i öfrigt inhemta allt som kan vara egnadt att sprida kännedom om vårt land.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikipedia, Haitis flagga.