”På den energiske ingeniören och fabriksegaren C. E. Hægers initiativ förberedas anordningar för att från Lilla Edet leverera elektrisk kraft till Göteborg, ett företag som skulle lända oss här till stort gagn och som icke nog kraftigt kan understödjas. Emellertid har ingeniör Hæger, för att kunna bedöma anläggningens storlek, af för affären intresserade infordrat uppgifter rörande den elektriska kraft som kan erfordras. Och är det att hoppas att det initiativ som här tagits röner all den uppmuntran det synes förtjena.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 27 november 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ledningar år 1912.