”Folkteatern såg i går på sina tiljor celebra gäster. Det var ingen mer och ingen mindre än Stockholms Olympiateaters sedan någon månad beryktade “Trollkarlen vid Nilen“, som gjorde den äran.

Ur: Göteborgs Aftonblad 10 december 1900

Som en exotisk potentat egnar och anstår gjorde han sin visit med all önsklig pomp. Folkteaterns lilla scen formligen sken och glänste af nya och friska färger, lagda på dekorationer och öfriga attributer, hörande till Trollkarlen och hans omgifning.

Om den handling, som skall motivera de egyptiska personagernas uppträdande på scenen, är ej värdt att tala. Det är spex alltigenom, och dessvärre knappast roligt sådant.

Musiken till pjesen är skrifven af någon obskyr herre. Den är naturligtvis synnerligen lättfattlig, hvarför den icke torde sakna utsikter att blifva populär. Den borde emellertid till fördel för en bättre klangverkan ha transponerats ner en half eller på sina ställen kanske en hel ton.

Körerna, äfven solisternas röster, hade då undgått att på den lilla scenen klinga skarpa och för högt pressade.

Af de uppträdande, som hade fått äran att ikläda sig de höga personernas granna dräkter, förtjenar att framhållas fröken Bidenkap, som med förmånen af en voluminös, i höjden något skarp stämma förenar en sceniskt verkningsfull apparition och rutineradt spelsätt, samt hr Norris, hvars varma timbre på rösten i går verkade sympatiskt.

Orkestern hade ännu icke hunnit blifva tillräckligt samspelad. En och annan figur i partituret föreföll något oslipad och ojemn, men sådant bättrar sig naturligtvis efter flera uppföranden.

Huset var i går utsåldt, och publiken hade synbarligen mycket roligt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Int. av Folkteatern 9 Okt 1913. i samband med Folkteaterns 10 års dag.