”När man kommer in genom porten till Älvsborgs fästning ligger strax till höger en byggnad i lä för hörnverkets murar. Dessa långsidor lyser lingonröde mot de grönmålade fönsterkarmarna och den något enformiga blekrosa gaveln livas upp av bortfallande putsflagor där handslagen tegelsten tittar fram.

Vore det inte för murverket i bakgrunden kunde man någon försommarkväll, när syrenbusken på hsuets framsida står i blom, tro sig förflyttad till någon idyllisk gammal mangårdsbyggnad på landet. Och när man – som vi – lever som ensam familj på fästningsön, önskar man ibland att huset gjorde sin tjänst som under flytta ofredsår.

Här var då sjukavdelningen förlagd och säkert har många blessyrer, orsakade av danskarnas rasande anfall, här blivit ompysslade och läkta.

Nog tycker man ibland att nutidens bacilljakt och hygienraseri kan gå lite för långt. Men när sjukdom sätter in är man trots allt glad för att få ta båten över till fastlandet och uppsöka någon modern sjukinrättning. Kanske särskilt glad när man erinrar sig den skrivelse som överläkaren här en gång tillställt Kungl. Majt. och där begärde att förbud skulle upprättas mot att mer än två personer samtidigt skulle få ligga i samma säng. Glad för att detta inte är en dagsfärsk inlaga utan en 200 gammal sådan.

Lars Nyström” (Ur: Göteborgs-Tidningen 26 juni 1959)

Teckningen i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs-Tidningen 26 juni 1959.