”Trafiken på Göta kanal har från och med i går på grund af ishinder upphört. Angarne Sätra och “Dianagingo natten till i går genom kanalen till Venern. I förgår och i går hade ångarne “Diana“, “John Ericsson” och ”Bylgia“ efter ett ansträngande arbete forcerat isen i kanalen mellan Töreboda och Sjötorp, dit de anlände i går afton, för att före uppläggningen hinna till Göteborg. Dessa äro de sista båtar för året, som hitkomma från Göta kanal.

Vid Karlstad är nu likaledes mycket is. Vänersborg är emellertid öppet, endast en ringa mängd drifis har kommit ned där. Flere ångare lågo i går qvar i Vänersborg för tjocka.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Göta kanal, parti från Forsvik, passagerarbåten Diana.