”Ett par automatiska eldsläckningsapparater. “Protektor“ och “Ideal”, hvilka i Amerika vunnit stor utbredning, kommer i morgon middag att afprofvas å Brandstationen härstädes.
Apparaterna i fråga äro afsedda att anbringas i teatrar, fabriker, upplag, ombord å fartyg o. s. v. Apparaterna kunna med lätthet regleras utifrån och utkasta vattenstrålar genom roterande rör. Afprofning har redan skett i Stockholm, Norrköping m. fl. städer med godt resultat. Till afprofningen här.i morgon ha inbjudits försäkringsinspektörer, brandchefer, fabrikörer och andra som däraf kunna ha intresse.
Apparaterna föras i marknaden af O. Mathiesens maskinaffär härstädes.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Masthuggets brandstation, från gårdssidan år 1901.