”För de ärade trafikanter, som önska uppmuntra spårvägspersonalen å linien Brunnsparken-Getebergsängen med en jul- eller nyårsgåfva, finnas listor utlagda hos herrar Barth:d Dahlgren & C:o, Södra Hamngatan 47, samt hos herrar J.F. Nordström & C:o, Getebergsängen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vy över Drottningtorget med Hotel Eggers och Östra Nordstaden. Ca år 1900.