”Julen har inträdt med bättre väder än man for endast några dagar sedan vågade hoppas. Den storm som rasade i fredags dref bort de regntunga molnen och gaf oss åtminstone under gårdagen ett det herrligaste väder. Också vim­lade det då litet hvarstädes af promenerande — till och med i öppen vagn — och det fattades endast att ungdomen hade fått spänna stålsko på fot för att belåtenheten varit fullkomlig.

På qvällen var julmarknaden i full gång. Gatorna voro vissa stunder fullpackade af folk och handeln i butikerna syntes vara bättre än hvad man på grund af de dåliga tiderna vågade hoppas.

Men många bäckar små, göra som kändt, en stor å.

I dag ser vädret icke så lofvande ut som i går, ty himlen är mulen, vinden S.V., och barometern tyckes vilja göra en paus i sitt uppåtsträfvande. Kanske slutar det dock lyckligt nog med litet julsnö till julstämningens höjande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 december 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 24 december 1900