”Sporttäflingarnes första dag.

I vårsolens glans låg Göteborg i går f. m. Ljumma flägtar drogo då och då svalkande genom kvalmiga gator, öfver heta torg, och smekte ömt som en moder sitt barn, den späda grönskan i parker och alléer.

Det var “kungsväder“ i staden vid elfven.

Och kungen var ju äfven här — ryttarnes kung nota bene, damernas älskling, den käcke Texas Jack.

En strid skulle fram på dagen stå mellan honom och någon velocipedåkare, mellan häst af kött och blod och sådan af stål. Detta hade tidningarna för länge sedan underrättat sina läsare om. Intresset, här alltid stort då det gäller Texas Jack, hade nu ytterligare ökats med anledning af den förestående tvekampen.

Redan kl. 12 började folkströmmen styra sin kosa till platsen för dagens stora skådespel: täflingen å Velocipedklubbens bana på Levgrenska ängen.

Höjderna ute i Levgrens park besattes tidigt af sådana som icke ville kosta på sig inträdesafgiften till sjelfva banan. De mera oförvägna klättrade upp i träden och hade från denna, helt visst dock icke så bekväma plats nog rätt god utsigt öfver bataljplatsen.

Tilloppet till sjelfva banan var emellertid synnerligen lifligt, och med polisens utmärkta anordningar fylldes så småningom den rymliga inhägnaden utan störningar med cirka 3,000 personer. De billigare platserna voro redan vid ½ 1 tiden utsålda, och fram emot ett var äfven läktaren fullsatt med en distinguerad åskådareskara.

Damernas eleganta vårtoiletter i förening med deras glada och alltid hurtiga utseende företedde en brokig och vacker tafla, här och der markerad genom herrarnes mörka redingotes.

Klockan 1 spelade musiken upp och kort derpå syntes å banan dagens hjelte Texas Jack, kapten Hopkins och Billy Pugh jemte en indian ”the red Elk, samt några framstående velocipedåkare.” (Ur: Göteborgs-Posten 17 maj 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad