”Göteborg—Stockholm på två timmar? I Berlin har bildats ett syndikat af de förnämsta elektricitetsfirmorna jämte Krupp för att i Tyskland börja experimentera med elektriska blixttåg. Den bekanta firman Siemens & Halske samt Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft ha redan konstruerat hvar sin vagn, och militärlinien Berlin— Zossen, 30 kilometer lång, har af statsbanechefen ställts till disposition för experimenten. Direktören för elektricitetsvärken i Berlin, Rathenau, hade här om dagen audiens hos käjsar Wilhelm och utvecklade syndikatets planer, hvilka vunno käjsarens lifligaste intresse. Man hoppas att nå en hastighet af 200 à 225 kilometer i timmen; hvarje tåg består endast af en vagn, som rymmer ett femtiotal passagerare. Vägsträckan mellan Berlin och Hamburg skulle kunna tillryggaläggas på en dryg timme, och elektriska persontåg skulle gå mellan de båda millionstäderna hvar kvart eller halftimme.

Man torde nu redan under allra närmaste framtid få motse profturernas anställande på den angifna bansträckan. Lyckas de — ja, då har ju det nya århundradet startat inte så illa. Hvad den projekterade hastigheten innebär förstår man lätt, då man tänker sig att vägen Göteborg—Stockholm i så fall skulle taga ungefär 2 timmar.” (Ur: Göteborgs-Posten 18 januari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Nordisk familjebok, Uggleupplagan: Blixttåg på militärlinien Berlin— Zossen.