Vi fortsätter på temat skridskor från gårdagen, men idag en tävling som ägde rum 1901 med en del oväntade ”grenar”.

”Idrottsplatsen strålade i går afton galadräkt; kulörta lyktor och fackelbloss voro placerade rundt omkring hela skridskobanan och på båda sidor om rutschbanan, där släde på släde ilade ned. Själfva skridskobanan var äfven lifligt frekventerad af såväl skridskoåkare som promenerande, som togo de anordnade hastighetstäflingarne i betraktande. Dessa, som voro anordnade af Örgryte idrottssällskap, tilldrogo sig rätt stort intresse, då vi lokalpatriotiska göteborgare ju gärna vilja se hvad våra egna skridskolöpare duga till.

Resutlatet blef:

500 meter. 1:sta pris, silfvermedalj, G. Sörman (G.I.F) 54 5/4 sek.; 2:dra pris, stor bronsmedalj, Anton Ryberg (Ö.I.S.) 57 2/5.; 3:dje pris liten bronsmedalj, Edv. Nilsson (G.I.F.) 57 3/5 sek.

1,500 meter. Endast för dem som ej startat i täflan före 1901. 1:sta pris, stor bronsmedalj, Anton Ryberg (Ö.I.S.) 3 min. 6 3/5 sek.; 2:dra pris, liten bronsmedalj, Edv. Nilsson (G.I.F.) 3 min. 6 4/5 sek.

350 meter. Baklänges. 1:sta pris Paul Wadman 1 min. 8 1/5 sek.; 2:dra pris Sven Olofsson 1 min. 15 4/5 sek.

5,000 meter. 1:sta pris, silfvermedalj, G. Sörman (G.I.F.) 10 min. 29 4/5 sek.; 2:dra pris, stor bronsmedalj, Erik Bergström (Ö.I.S.) 10 min. 30 sek.; 3:dje pris, liten bronsmedalj, Anton Ryberg (Ö.I.S.) 10 min. 30 1/5 sek.” (Ur: Göteborgs-Posten 18 februari 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Skridskor, stålskenor med ställbara remmar för vrist och tå.