”Som en aprildag i all sin nyckfullhet tedde sig gårdagen. Snöglopp, rägn, tö och frost i allt annat än behaglig omväxling kommo våra gator och promenader att visa en genomtrist anblick. Inte kan man emellertid klaga på husägarne för bristande god vilja att hjälpa göteborgarne till rätta under slika tråkiga temperaturskiftningar, ty de gjorde dock sitt bästa att hålla de isade trottoarerna trafikabla. Värre var det att taga sig fram på gångbanorna i våra parker och alléer, som i sitt gårdagsskick gjorde en promenad där i hög grad riskabel.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Oljemålning Stora Hamnkanalen med närmaste grannskap av Frans Oscar Stenvall.