Idag presenteras en idrottshändelse från 1700-talet, något så uppseendeväckande som skidåkning i Göteborg:

”Kl half 4 i eftermiddag blifwer Skid-löping på den så kallade Olskroken wid Skansen Lejonet. Denna anstalten, såsom åstundad och begärd af flere Stadens Innewånare, werkställes då af en Soldat wid Kongl. Jämtelands Regemente. I anseende till Soldaternas wid samma Regemente knappa utkomst, anhåller man, det åskådarne efter godycke täckes sammansluta Penningarne lämnas til en på stället derstädes warande Under-Officerare wid nämda Regemente. Om rägn inträffar, upskjutes Skidlöpningen til en annan gång.” (Ur: Götheborgs Allehanda 20 februari 1789)

Hur det gick med uppvisningen är tyvärr inte känt.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Turskida för kvinna. Spetsiga framtill även något spetsiga baktill. Längstgående, ristade ränder som dekoration. Fotplatta av läder (fastspikad). Remmar av läder att spänna fast skon med. Under är det en ränna urgröpt längs hela skidan.