”Råttorna äro, som numera anses fullt konstateradt, i hög grad spridare af smittämnen, särskildt pästsmittan. Dessutom äro råttornas utrotande af betydelse på grund af den stora materiella skada de förorsaka.

Hälsovårdsnämden i Göteborg har med beaktande af det nu anförda och i likhet med hvad redan skett i Köpenhamn och Stockholm beslutit att ingå till stadsfullmäktige med anhållan om ett anslag af 5,000 kr. i och för anstalters vidtagande i afsikt att om möjligt utrota råttorna härstädes.

Hur detta råttkrig här kommer att utföras är ej ännu ens förslagsvis framställdt. Men vi ha anledning antaga, att hälsovårdsnämden i sin skrifvelse till stadsfullmäktige komma att förorda ungefär samma krigföring som i Köpenhamn med t. ex. 10 öre pr råttsvans efter dödadt djur.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Text på etikett: Svarta råttan. Mus rattus. Linné 1758, adulter. Västergötland 1890-talet. Stoppad av Hilmer Skoog; pris 8 kr.