”I går morse kl. 8 råkade här hemmahörande ångaren “Dodona“, kapten Norberg, att stranda å Bolskären c:a 1 minut från land väster om Öckerö. Ångaren, som var på resa från England till Karlshamn med kollast, skulle angöra Vinga för att erhålla order och råkade därvid under natten till följd af stark tjocka i förening med strömsättning komma vilse med ofvannämda påföljd.

Svitzers bärgningsångare “Öresund” afgick genast från Marstrand samtidigt med att ångaren “Färdig“ afgick härifrån. De anlände till strandningsstället vid 12-tiden och togo genast itu med bärgningsarbetet

På eftermiddagen ingick telefonmeddelande från Öckerö att ångaren tagits flott och var under inbogsering. Skadorna kunde dock ej uppgifvas, men ångaren lär vara något läck.” (Ur: Göteborgs-Posten 6 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Från pansarskeppet DRISTIGHETENs sjösättning 28 april 1900. Bogserbåten ”Färdig” syns nära sjösättningen.