”För att möta det sig ständigt ökande behofvet af elektrisk ström för belysnings- och kraftändamål har Göteborgs elektriska aktiebolag betydligt förstärkt sitt elektriska maskineri i Otterhällans central. Utvidgningen omfattar ett nytt maskinaggregat å 700 ind. hästkrafter, bestående af en triple-expansions-ångmaskin samt en med denna direkt kopplad likströmsdynamo. Ångmaskinen kommer att levereras af Göteborgs mek. värkstad samt dynamomaskinen af Elektriska aktiebolaget A. E. G., Göteborg.” (Ur: Göteborgs-Posten 16 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Elektriska Aktiebolaget A E G, Östra Hamngatan 22; Postgatan 22.