William Booth, bild från wikipedia.

”Frälsningsarméns första möte under general Booths vistelse här i staden för denna gång hölls i går afton och hade samlat en publik, som uppgick till ett halft tusental, ehuru den stora salen ej blef fylld. De börja ju att ej längre väck i någon synnerligen stor sensation, dessa öfverhufvudets besök hos sina trogna, och de synas bli en nästan årligen återkommande tilldragelse.

Det lifligt framförda talet i den vanliga salvationiststilen af generalen, hvilket förtjänstfullt tolkades af en “major“ i armén, åhördes dock med spändt intresse.

I dag hållas möten kl. 4 i Frälsningsarméns lokal och kl. 8 i Exercishuset.” (Ur: Göteborgs-Posten 15 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Exercishuset år 1900.