”Kanonbåten ”Svensksund” har nu lämnat vår kust. I denna svåra, för oss sjöfolk af faror uppfyllda vinter har han som ofta förut varit en god vän och hjälpare, som aldrig svikit då hans bistånd påkallats. Vi veta ej huru vi skulle kunna undvara ”våran båt”.

För alla som blifvit hjälpta ur svårigheter eller räddade ur fara göra vi oss till tolk, då vi till ”Svensksunds” befäl och besättning framföra ett från Idefjord ned till Göteborg genljudande ”tack för god vakt!”

Många bohuslänska fiskare” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 18 mars 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svensksund på ingående till Göteborg. 1901-11-13 [vykortet daterat]