”Telefonhemlighetens helgd kommer att bli ytterligare tryggad genom en ny apparat, som telegrafvärket inom kort ämnar införa i telefonväsendet och som är ämnad att göra det för den talande möjligt nu kontrollera om telefonisterna lyssna på samtalet.

En lystringsvisare bestående af en liten glasklocka upphänges på väggen. När man vill kontrollera om obehöriga lyssnare finnes, trycker man på en knapp. Är så förhållandet, lyser glaset rödt, är däremot »luften ren» förblir det hvitt.

Den nya apparaten kommer att betinga ett abonnementspris af 6 kr. pr år.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Kungsholmens Telefonstation, Polhemsgatan 32, Stockholm. Interiör.