”Månadskarlen Otto Larsson kom härom dagen körande å Öfra Husargatan mot Slottsskogen. I vagnen åkte en dam och ett par barn.

Kommen midt för Brunnsgatan blef Larsson nedstött från kuskbocken därigenom, att tistelstången å ett fordon, kommande från denna gata, körde till L. sa att denne i fallet svårt skadade ena benet och sidan, enär han släpades med ett stycke på gatan innan hästen häjdades.

På grund af skadorna måste L. upplyftas i vagnen och färden, som gällt Slottsskogen, i stället vändas mot hemmet.

Orsaken till påkörningen, artilleristen vid 4:de batt. n:r 49 Berg. uppgaf, då målet förevar, att han ej sett Larssons åkdon vid tillfället samt att, han ej kunnat hålla in hästarna.

Berg pliktade 20 kr. samt ålades att ersätta L. som sedan dess varit urståndsatt att sköta sin tjänst på grund af skadorna, med 25 kr.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Övre Husargatan 23 [korsningen Nordenskiöldsgatan]; Nordenskiöldsgatan 1 [korsningen Övre Husargatan]