En Montgolfieriska Luft-Ballong brydd med de förenade rikenas falgga, kommer att uppstiga i morgon Tisdag den 10 Sept., kl. 6 e.m., ifrån exercisheden. Frivillig afgift upptages i bössor såväl å stället som i alléerna, och anbefaller jag mig till den ärade publikens bevägenhet.

Carolina Lindström

Den, som upphittar ballongen, behagade att återställa den till uppsändaren, emot passande vedergällning.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9 september 1867)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Luftballong vid Stockholms idrottspark, nuvarande Stockholm stadion.