”Sädesärlorna hafva redan kommit och springa vippande omkring på gator och hustak. Visst kvittra de ännu litet hest och synas vara en smula olustiga efter resan, men slippa de blott mötas af en »ärlevinter», så torde de snart vara hemmastadda. Stararne hafva redan börjat ordna om bostadsförhållandena för sommaren, och öfver allt i parker och trädgårdar, där fågelholkar finnas, äro dessa redan förhyrda. Bostadsbrist synes tyvärr i allt för stor utsträckning råda för de nyttiga små fåglarna, och det vore lifligt att önska, om bygnadsvärksamheten med afseende på fågelholkar vore större.

På många orter i landsbygden äro dock vårtecknen ännu få. I Västergötlands skogstrakter ligger snön fortfarande djup, och termometern står ännu ofta ett tiotal under noll.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ‘Ingår i en serie med Fotonr. 5419 med Göteborgs Naturhistoriska museums olika vykort genom åren. :: :: Monterad Sädesärla med bo. ”White Wagtail with nest”’