”Det var väl nära på säsongens sista lekstuga, hvartill Folkdansens vänner i går kallat samman, men vännerna af våra folkdanser hade dock icke infunnit sig i så stort antal, som man väntat. Till ett par hundra gingo de emellertid nog upp, och antalet var tillräckligt för att en särdeles vacker och angenäm fest skulle komma till stånd. Den inleddes med ett intåg af alla kostymerade, företrädda af två spelemän med fiol och dragspel, och strax därpå var lekstugan i full gång. På ena kortväggen af stora börssalen var ett stort program uppsatt »te å danse efter», och det upptog en mångfald af våra vackraste folkdanser, som utfördes på ett riktigt fulländat sätt, omväxlande med vanliga | sällskapsdanser.

Supén serverades redan vid 10-tiden, och därefter fortgick dansen med få och korta afbrott, omväxlande med landsmålsberättelser och folkvisor, de senare föredragna på ett charmant sätt af en ung dam.

Den otvungna glädtighet, som hör hemma inom Folkdansens vänner, fanns äfven här i rikt mått, och det var en riktig rolig och angenäm afton äfven för dem, som hufvudsakligen voro där som åskådare.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 11 april 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Börssalen 1860.