”1:a Maj gynnades i år af det härligaste väder, och det felades endast, att den af torkan försenade grönskan varit utslagen, för att vårens festdag skulle ha varit en fullständig sommardag.

Också var det hela e. m. stark rörelse på stadens gator och promenader. Den stora arbetaredemonstrationen samlade naturligtvis tusentals åskådare, som, då tåget grupperat sig på heden och talen började, till stor del spred sig dels ut i alléerna, dels till närliggande restauranter och kaféer och sedan fortsatte folkmassorna att vara i rörelse till långt fram på natten. Alla restauranter voro som vanligt öfverfylda, men fylleristernas antal tycktes i år vara mycket mindre, än man förut haft tillfälle se, och lugnet stördes ingenstädes i någon allvarlig grad.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 2 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta :Första majdemonstration på Heden, Göteborg 1903.