”Det vackra vädret med sol och sommarvärme lockar naturligtvis till utflykter i skog och mark med promenader hit och dit. Turer till fots, till häst eller å velociped med ty åtföljande raststunder i det gröna under trädens skugga höra ju till årstiden.

Emellertid medför den envisa torkan en ej obetydlig fara för skogseldar, orsakade genom ovarsamt handterande af eld under dylika lustfärder. Ljung och mossa äro nu så torra och eldfängda, att en enda ovarsamt bortkastad, osläckt tändsticka kan åstadkomma svåra förödelser.

Därför är aktsamhet och försiktighet af nöden ej blott där ett sällskap gjort upp eld för kokande af kaffe e.d., utan äfven där det endast varit fråga om tändandet af en cigarr.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Skogsbrand i Sikvik. 23 juli 1949.