”Råttkriget börjar här i Göteborg i morgon, fredag, enligt hvad hälsovådsnämnden i går tillkännagifvit. Som bekant ha stadsfullmäktige för ändamålet anslagit 5,000 kr.

För hvarje här i staden fångad och dödad råtta utbetalas en ersättning af 10 öre dagligen kl. 10-12 f.m. och 4-6 e.m. å följande ställen: brandstationen vid Kusttorget, polisstationen, Bangatan 6, hufvudbrandstationen, Nordhemsgatan 28, kammarjägare J.A. Mellbin, Pilgatan 18, polisstationen vid Landala torg, brandstationen vid Gustaf Adolfs torg, J. Christofferson, stallet vid Olskrokstorget. Arvode till mottagaren af råttorna å dessa ställen utgår med 2 öre för hvarje inlöst djur.

Bästa sättet för fångande af råttorna angifves af hälsovårdsnämnden vara jakt med därtill dresserad hund eller användande af lämpliga fällor, hvaremot afrådes från användande af gift till råttornas dödande, enär förgiftade råttor lätt kunna bli liggande i golffyllningar o.d. och därigenom förorsaka sanitära olägenheter.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Text på etikett: Svarta råttan. Mus rattus. Linné 1758, adulter. Västergötland 1890-talet. Stoppad av Hilmer Skoog; pris 8 kr.