”Göteborgs minuthandelsförening hade i går sammanträde, hvarvid man för att bereda personalen lättnad beslöt att stänga butikerna kl. 7 e.m. alla dagar utom fredagar och lördagar från den 25 juni till 31 augusti.

Det är att hoppas, att så många som möjligt af utom föreningen stående minuthandlare följa detta exempel för att kunna unna sina biträden en liten fritid. Dess genomförande behöfver ju ej för någon vålla olägenhet, då allmänheten lika väl kan göra sina uppköp före nämda tid som senare på kvällen.” (Ur: Göteborgs-Posten 31 maj 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ferd. Lundquist & Co BOSÄTTNINGSMAGASIN Parti- och Minuthandel med Glas & Porslin, Metallvaror, NYSILFVER-ARBETEN Mattväfnader Belysningsartiklar m.m. af C. R. Carlströms välkända tillverkning, till Fabrikspris. GÖTEBORG 42 Hörnet af Östra Hamn- och Drottninggatorna 42 Göteb. Lith. Aktiebol. 208.