”Ingeniör Holmén på provtur med den ena av Avromaskinerna under förmiddagen. – Det kostar 25 kronor att se utställningen från det blå!

Göteborg har fr.o.m. i dag luftdrosktrafik och ännu en sensation väntar på att bli prövad av utställningsbesökare och göteborgare. Vem vill inte se den vita staden från luften?

Det är aktiebolaget med det helt enkla och naturliga namnet Göteborgs luftdroskor, som skaffat göteborgarna denna nya sensation och som med järnväg nu fått hit sina två maskiner av Avrotyp. De föras av flygarna Holmén och Hultström och det hör till historien att de förut varit i gång på den nordliga traden Porjus–Suorva. Endast den ena av maskinerna är för dagen färdigmonterad, vilket emellertid inte hindrar att trafiken upptages fr.o.m. i dag och att den intresserade kan beställa sig en lufttur i e.m. efter en påringning till tel. 4283.

På förmiddagen företogs den första uppstigningen från – det må nu ärligt vara sagt – Aeroklubbens något begränsade flygfält på Tingstadsvassen. Det var ingeniör Holmén som med sin mekaniker tog en provtitt på staden.

I väntan på den verkliga tillströmningen av utställningsbesökare göra flygdroskorna också reklamflygningar och längre flygningar efter särskild överenskommelse. Men den stora allmänhetens krav på en lufttur skola ändock inte försummas. Det kostar 25 kronor att en sådan här vacker dag se Göteborg och dess utställning från det blå!

Man har anledning särskilt välkomna luftdroskorna med tanke på sommarsensationerna ute vid Torslanda! Det är, som vi haft anledning framhålla, ingen lysande väg, som tills vidare leder dit.” (Ur Göteborgs Dagblad 5 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Dagblad 5 juni 1923.