”Distanskappsegling jämte segling om Trindekannan ägde i går rum på banan Långedrag–Lorten (vid Elgö västra udde)– väser om Marstrand–Långedrag.

Deltagandet var ej denna gång så lifligt, blott 10 båtar voro anmälda. Vinden, som på morgonen vid starten var rätt frisk S.O., blef under dagen betydligt ojämn hvad beträffar såväl riktning som styrka. Fram på middagen kommo flera ganska svåra byar åtföljda af rägn.

Starten, som skedde kl. 6 på morgonen, var ovanligt jämn och vacker i det alla de täflande nsätan en gång skuro startlinien, hvilken sammanband en flaggstång på Långedag och en väster därom förankrad flaggbåt. Linien passerades af Zinita, Louise, Alexandra, Prisca, La petite bleue, Ella, Margareta, Kerstin, Thelma och Trillby i nu nämnd ordning för god slör och styrbords halsar. Kursen sattes på Hundskär, som rundades, hvar efter kursen efter gipning ändrades västvart. Vidare af seglingens gång kunde från land ej iakttagas, men synas de flästa båtar ha skött sig förträffligt, ehuru naturligtvis alltid en del missöden inträffade. Sålunda fick Thelma rätt snart sin toppstång knäckt men kunde det oaktadt fullfölja seglingen, och La petite bleue råkade ut för den olyckan att på kryssen vid Björkö på återvägen segla hela riggen öfver bord. Redan vid 12-tiden syntes de första båtarne Prisca och Ella, som seglat den 31 engelska mil långa banan på något öfver 6 timmar, alltså nära 7 knop.” (Ur Göteborgs-Posten 10 juni 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Avanti” ”Lars Kagg” ”Skum II” i 2dra Start. S.S.AE segling d 20 Juli 1913.