”Den stora linbanan på Göteborgsutställningen har tydligen inte bara blivit en publikframgång av rang, utan har även väckt utlandets intresse i sådan omfattning, att man t.ex. från England i dagarna hitsänt en särskild studiekommission för att taga del av anordningarna i syfte att eventuellt i England anordna något liknande eller, rättare sagt, låta den svenska firma, som står för anläggningarna i Göteborg, i England uppföra en anläggning i stil med utställningens. Representanter för ett konsortium ha i dagarna avlagt besök i Göteborg och konfererat med vederbörande här. Studiekommissionen, som på lördagen återvände till England, lär ha funnit anläggningen synnerligen tilltalande, och underhandlingar äro för närvarande i gång med det engelska konsortiet och a-b Nordströms linbanor om utförande i England av en linbana av dominerande mått. Den skulle bli ungefär 3 à 5 gånger större än den bana, som finnes utförd på Göteborgsutställningen.” (Ur: Svenska Dagbladet 10 juni 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: En av de 2 gondolerna till linbanan på Jubileumsutställingen. Den gick mellan Liseberg och utställningsområdet i Johanneberg.