”Man torde kunna säga att i dag ett nytt kapitel inletts i Göteborg. Det är det amerikanska slagskeppet ”Pittsburgh”, som inleder den nya raden av flottbesök. Slagskeppet kom på utsatt tid klockan nio i morse och erbjuder nu, där det ligger i sitt pansarblå majestät ungefär mitt emot klippan, en imponerande anblick. ”Pittsburgh” står, som vi redan meddelat, under befäl av amiral Andrews, f.ö. högste befälhavare över den amerikanska styrka som f.n. befinner sig i europeiska farvatten.

Det är inte alla dagar ens under en utställningssommar, Göteborg har besök av krigsfartyg av ”Pittsburghs” mått.

Det gick av stapeln 1903 och har ett deplacement av 15,400 ton. ”Pittsburgh” gör 22,4 knop och är utrustat med fyra 20,3 cm-kanoner, fyra 15,2 och tolv 7,6 samt två torpedtuber. Förteckningen över slagskeppets officerare upptager ett femtiotal namn. Som uppvaktande officer hos amiralen tjänstgör under Göteborgsbesöket kaptenen friherre Palmqvist.

I morgon lämnar den engelska eskadern Göteborg. Under lördagen anländer hit argentinska skolskeppet ”Presidente Sarmiento”, danska kryssaren ”Nils Juel”, tyska slagskeppet ”Braunschweig” och en stor torpedbåtsflottilj.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 26 juli 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 26 juli 1923: Bilden visar ”Pittsburgh”.