”Från och med i går middag ståta Göteborgs spårvagnshästar med gula halmhattar, väl ej af senaste parisermode men enigt djurskyddsföreningens modell, med liten sockertoppsformad kulle och så koketta, att hvilken strålande ungmö som hälst skulle vilja tjusa till i en sådan hatt – blott det icke vore hål för öronen att sticka upp igenom.

Samtliga tjänstgörande spårvagnshästar förses med dyliga solskyddare, och efter hvad vi sport tycktas de i allmänhet vara belåtna därmed – en och annan har visserligen krånglat litet vid påfästandet af den för en häst så ovanliga klädespersedeln.

Det är för öfrigt icke endast spårvagnshästarne som kommit i åtnjutande af detta vänliga skydd mot glödande solstrålar. Bland andra hästägare som på så sätt visat sig djurvänliga märkes Hyrvärksbolaget, som dock kunnat bekläda endast enbetshästarne med dylika hufvudbonader, detta emedan parhästarne skulle sönderslita dem på hvarandra.

Djurskydsföreningen tillhandahåller, som förut nämt, dessa hattar till inköpspris, men de finnas nu äfven att tillgå hos firman Carl Johnson, Kungstorget 2.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 juli 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur: Forsberg, Anders, Hästspårvägen i Göteborg: en historik över hästspårvägsepoken åren 1879 till 1902, Trafik-nostalgiska förl., Saltsjöbaden, 2004, s. 56.