”Här ofvan återgifva vi bilden af en egendomlig båt, som kommer att bli unik inom hela vår båt- och skeppsflotta. Det är den ångpråmkran, hvilken är afsedd för Göteborgs minförsvar och hvilken är under byggnad å flottans varf vid Djurgården i Stockholm.

Man vågar visserligen icke påstå att detta fartyg blir någon ”prydnad” för vår flotta, hvad form och utseende beträffar, men pråmen kommer att bli synnerligen lätthandterlig och lämplig för att med stor skyndsamhet utföra mineringar o.d. Den är mycket grundgående, lätt att manövrera samt försedd med alla möjliga moderna anordningar. För minornas transporterande finns särskilda skyddsrum.

Ångpråmkranen är beräknad att med inventarier kosta 100,000 kr.” (Ur: Göteborgs-Posten 19 augusti 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs-Posten 19 augusti 1901.