”Världens elegantaste turistångare anlände i morse till Göteborg. Ångaren tillhör Royal Mail Steam Packetship Co., heter Arcadian och är på 12,500 ton, d.v.s. något större än ’Stockholm’.

Vi ringde upp direktör Nyman i Nordiska resebyrån, som är rederiets representant här i Göteborg, för att få närmare upplysningar om detta märkliga besök.

– Vad vill ’världens elegantaste ångare’ säga?

– Det vill säga det, att ingen annan ångare i hela världen är inredd med en sådan exempellös lyx som Arcadian. Hytterna äro stora och bekväma. Till varje hytt hör ett luxuöst badrum, men dessförutom finnes en stor simhall. Matsalarna äro ytterligt eleganta. Mellan köksregionerna och matsalarna finnas hissar, som transporterar upp maten. Under middagarna spelar ångarens egen orkester för resenärerna.

– Vad är det för folk som har råd att resa så fint i dessa tider?

– Det är huvudsakligen engelsmän, en del spanjorer samt några amerikanare. De är o inalles 456 personer.

– Vad bjuder eljest Arcadian på av fördelar?

– Vid téet spelar orkestern och det utvecklas då ombord ett modänt fife o’clock tea-liv, som man annars endast återfinner på de största hotellen i världsstäderna. På aftnarna anordnas konserter och baler, damerna äro i grand toalett och på det hela utvecklas ett elegant liv som endast på Carlton i London eller – Rotundan i Göteborg.

– Vad är nu meningen med resan hit?

– Utställningen kommer att beses, dock ganska flyktigt. En del av resenärerna reste i dag på morgonen till Trollhättan med extratåg. Därifrån kommer de tillbaka till téet, som intages på Huvudrestaurangen. Under eftermiddagens lopp tages utställningen i betraktande. Middagen intages ävenledes på Huvudrestaurangen och klockan 10 i kväll sker avresan till Stockholm. Där stannar Arcadian ett par dagar, varefter resan ställes till Köpenhamn och vidare till Holland.

– På vilken route går eljest Arcadian?

– Den har ingen bestämd route. Den gör endast turistresor, som anordnas av rederiet till olika delar av jordklotet. Efter Sverigeresan kommer färden att ställas till Kanarieöarna och Medelhavet.

– Vad kostar det att resa med Arcadian?

– Resan från London till Sverige går på cirka 600 kr. och högre priser beroende på hytternas storlek o. dyl. Det finnes endast första klass.

– Ha vi fler sådana turistbesök att vänta?

– Om cirka 10 dagar kommer det en annan båt med engelska turister ombord.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 augusti 1923)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: By Unknown author – http://www.simplonpc.co.uk/RMSP2.html#anchor371820 (old postcard), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31623847