”En af passagerarna på den ståtliga turistångaren ”Prinzessin Victoria Luise”, som nyligen besökte Göteborg, skrifver i Hamburger Nachrichten bl.a. följande:

Vi lämnade vid middagstiden Marstrand för att fara till Göteborg. Denna stad, af hvilken jag just inte väntade mig mycket, erbjöd en öfverraskande anblick. En så väldig hamn med så många fartyg, att man väl kan kalla staden Skandinaviens Hamburg. Ett rödlätt skimmer går ut från klipporna, som omsluta hamnen, djupröda skimra trä- och stenhusen. Högt resa sig kvarlefvor af gamla fästningsvärk, runda torn.

Vår resledare, mr Lewis från firman Cook, lät oss samma dag göra en rundresa kring staden, som gör ett mycket välmående intryck och visar en vida smakfullare arkitektur än Kristiania. Gustaf Adolfs, stadens grundläggares, staty står på en fin plats, denne furste lät 1618 staden uppstå ur gamla holländska faktorier. Den är flerfaldt genomskuren af kanaler, och mäktiga klippmassor skjuta fram in på gatorna, hvilket är af en egendomlig värkan.

En underbar, grönskande park, Slottsskogen, sträcker sig öfver ett betydligt område och gröna planteringar pryda gatorna. I parken såg man ofta grupper lägrade kring en duk, på hvilken de dukat fram kaffet eller aftonmåltiden; stilla och förnöjda, som nordborna alltid äro. Skulle detta vara möjligt hos oss!” (Ur: Göteborgs-Posten 2 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Wikimedia Commons och föreställer Prinzessin Victoria Luise.