”Den nya storartade utställningslokalen för Mölnlycke möbelfabrik vid Västra Hamngatan strålar sedan några kvällar tillbaka i en vacker elektrisk belysning. I denna lokal är nämligen den första belysningsanläggningen här i staden med de mycket omtalade s.k. Nernstlamporna utförd. De synnerligen vackra lamporna lämna ett hvitt och vackert ljus, och som dessutom i jämförelse med de vanliga glödlamporna äro särdeles ekonomiska (c:a 50 proc. Mindre strömförbrukning) torde de inom kort vinna stor användning.” (Ur: Göteborgs-Posten 18 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Nernstlampa, större modell. Komplett. För likström om 110 volt, därav lampan 95 volt och motståndet 20 volt och 1 amp., 110 watt, 68 normalljus. Lampan måste kopplas med rätt pol.