”Utsikterna för skarpsillfisket visar sig långt ifrån gynnsamma, meddelas från Bohuslän. Ännu har på de vanliga fångstställena, Gullmars-, Bro- och Åbyfjordarna m.fl. platser ingen skarpsill stått att upptäcka. Under de föregående åren har den bästa fångsten gjorts just under förra hälften af september månad. Äfven under föregående år, då tillgången i sin helhet var skäligen knapp, erhöll man dock i midten af september under loppet af några få dagar bortåt 2,000 fjärdingar.

När skaprsillen först kommer in från hafvet, är den i allmänhet oblandad, fri från den föga värdefulla loddsillen, som den sedan träffas samman med. Det är sålunda af vikt för både fiskare och kryddare att passa på då skarpsillen första gången går in i fjordarna. Under fjorton dagars tid har man redan hållit utkik efter skapsillen, men hittills utan resultat. Fiskarne anse, att utsikterna ej kunna bli gynnsammare förr än ruskväder inträffat och därefter åter vackert väder inträdt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Fisklåda med skarpsill.