”Från Marstrand meddelas att Alphyddan stängdes i går, men att Turisthotellet kommer att hållas öppet till slutat af månaden. Att ännu ej främlingsströmmen alldeles uttorkat, framgår däraf, att hotellets matsal i går haft fullt upp med gäster.

Någon statistik öfver årets frekvens föreligger ännu ej, men badintendenten förklarar sig fullt tillfreds med resultatet, åtminstone hvad månaderna juli och augusti vidkommer, skrifver M.-P. Antalet inskrifna badgäster är större i år än i fjor, men beror detta väl delvis därpå, att man öfvervakat att bestämmelserna i detta hänseende kraftigare upprätthållits.”

”De utländska turister, som rest i sommar mellan Stockholm och Göteborg med ångfartygbolaget Göta kanals båtar, hafva uppgått till öfver 1,600 personer, till största delen tyskar, danskar, engelsmän och amerikaner i nu nämnd ordning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”Marstrand. Alphyddan.”