”Grönsakstorget företedde i dag en prägel af den fruktrika hösten. Men priserna äro mycket höga. Att 5 à 10 öre stycket betalas för äpplen och päron af någorlunda god art är ej ovanligt. Att syltpäron under 50 ören litern eller någorlunda ätbara äpplen undr 40 öre litern är ej gärna tänkbart.

För kålhufvuden får betalas 25 à 30 öre stycket; för potatis 6 öre litern och 4 kr. hl. Och för gurkor 15 à 20 öre stycket. Blomstren de sköna lysa öfver hela torget, och invid kanalen sitta gummorna med ringblommor, evighetsblomster, ormbunkar och t.o.m. färgrika guldröda löf.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Marknad på Grönsakstorget omkring år 1900.