”Ondt om mjölk är det för närvarande i Göteborg. Det har de senaste dagarne varit förenadt med inte så liten möda att härstädes uppbringa denna nödvändighetsvara. Till många mjölkförsäljningsställen har det varit en formlig kapplöpning efter det lilla som kommit in.

Det är närmast den varma och rägnlösa väderleken och de däraf förorsakade dåliga betena och de utsinade vattendragen, som åstadkommit denna mjölkbrist. En stegring i mjölkpriset har däraf blifvit en naturlig följd. Från 12-16 öre pr liter för oskummad mjölk har man nu i allmänhet höjt priset till 14-18 öre.” (Ur: Göteborgs-Posten 1 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Mjölkbod från korsningen med Kronhusgatan och mot Postgatan, år 1915.