”Wadman är Göta P.B:s största namn, och det är som bekant, sällskapet som rest hans byst i Lorensbergsparken, där den nu står skäligen undanskymd bak restaurationsbyggnaden. En mängd åhörare utanför ordensbrödernas led hade här samlats för att uppsnappa en del af festligheterna. Hyllningen var enkel men anslående, ”Hvem är som ej vår broder minns” af kören, ett tal af Aron Jonason och ett solo af tandläkare Bygren till körackopagnemang con bocca chiusa. Sången var ”Min lilla vrå bland bergen”, skrifven till Wadmans ord af Israel Sandström, en annan af Göta P.B:s yppersta medlemmar. Såsom hr B. sjön den, med sin stora sköna mörka stämma och ett själfullt, idealiskt bundet föredrag, gick den direkte till alla åhörares hjärtan, och man förstod mycket väl, hvarför det icke finnes plats för denne sångare i vår kungliga opera – det hade varit döden för de småtalanger, som nu tillgodogöra sig nämnda konstinstitution som ett slags ålderdomspensioneringsanstalt.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 september 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Aftäckningen af Wadmans-bysten å Lorentzberg, den 16 juni 1869. Efter en skizz af A.M. tecknadt af A.G. Hafström.