”En vacker hyllning ägnades i går i Annedals småbarnsskola fru Martina Bonevier med anledning af hennes 25-åriga värksamhet som denna skolas föreståndarinna. Förutvarande och nuvarande lärarinnor samt skolbarn hade nämligen samvärkat för åstadkommandet af en lika välförtjänt som hjärtligt menad hyllning åt den uppburna och vördade kamraten och lärarinnan.

Skolsalen var vackert prydd med flaggor och grönt, och sedan en sång afsjungits, hyllade barnen henne enligt numera vedertaget vackert bruk med små svenska flaggor. Fru chade styrt om att de små erhöllo förplägning.

Genom flera uttalanden af närvarande personer gafs uttryck åt den aktning och det erkännande fru Bonnevier genom sin värksamhet i vårt samhälle förvärfvat.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Annedals småbarnsskola vid Föreningsgatan år 1902.