”För folkskolebarnen anordnade bad serveras nu under förmiddagarna i Renströmska anstalten, och är det glädjande att dessa tvagningsprocesser så flitigt anlitas. Ännu hänger dock i hos många barn en aversion mot vatten, hvilken lärarnes föreställningar rörande badens nytta och nödvändighet ej alltid kan öfvervinna. Mer allmänt nu mot förr, särskildt under mildare temperaturförhållanden, är emellertid, att skolklassernas i sin helhet troppa af till badningen och att ”klenmodighet” gent emot det våta elementet anses mindre rekommenderande bland kamraterna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Renströmska badanstalten.