”I Trädgårdsföreningens park har under senaste tiden uppförts ett nytt, tidsenligt växthus, afsedt för krukväxter o.d. Växthuset, som uppförts af byggmästarefirman N. Andersson & C:o, är cirka 40 meter långt samt byggt af järn, cement och glas. Uppvärmningen åstadkommes genom ett modernt varmvattensystem, som visat sig synnerligen ändamålsenligt.

Vid den ingång till parken, som är belägen åt teatern i närheten af Kungsportsbron, håller samma byggmästarefirma f.n. på med uppförande af bostadshus åt den portvakt, som bevakar nämnda ingång. Byggnaden, af trä, synes bli synnerligen prydlig, i s.k. gammalsvensk stil med rödt tegeltak, samt kommer att innehålla två rum, kök, garderober och veranda med glasväggar samt rymlig vind. Ritningarna till densamma äro uppgjorda af arkitekten Rob. Andersson.

Man förmodar, att trafiken genom nämnda ingång kommer att betydligt ökas genom den nya brons fullbordande och gatans uppsnyggande, och det är närmast med anledning häraf, som det nya portvakthuset beslutades.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta:

Blomsterprakt i Juletid Trädgårdsföreningens växthus foto tagen d. 19 Dec 1912.